dot dot
dot
dot
bulletหน้าหลัก
bulletคณะผู้บริหาร บุคลากร
bulletข้อมูลบริการ E-service
bulletถาม-ตอบ (webboard)
bulletโรงเรียนวัดดอนทอง
bulletโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราช
bulletโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
bulletโรงเรียนวัดสนามจันทร์
bulletโรงเรียนวัดผาณิตาราม
bulletโรงเรียนวัดบึงตาหอม
bulletคู่มือการใช้งานระดับโรงเรียน

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557

สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  แบบรายงานข้อมูล tablet   ส่งไฟล์เข้าเมลล์ cco1_pr@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำไวนิล โปสเตอร์รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ

ดาวโหลดไฟล์ได้ที่  http://111.223.34.214/

------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557   www.parliament.go.th/

 

 

 ....................................................................................................................................................................................................

มหกรรมดนตรีไทย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
  2014-11-10
งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี 2557
  2014-11-10
ประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
  2014-10-29
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ
  2014-10-27
ร่วมงานวันปิยมหราชรำลึก
  2014-10-23
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และคณะร่วมประชุมวิดิโอคอนเฟอร์เร้น เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียม
  2014-10-14More...


  แนะนำผู้บริหารโรงเรียน
  2013-09-30

นาย..........นามสกุล ..........                   

ผอ.โรงเรียน.....................

More...