dot dot
dot
นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ
dot
bulletหน้าหลัก
bulletคณะผู้บริหาร บุคลากร
bulletข้อมูลบริการ E-service
bulletถาม-ตอบ (webboard)
bulletโครงสร้างการบริหาร สพป.ฉช.1
bulletโรงเรียนวัดดอนทอง
bulletโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
bulletโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
bulletโรงเรียนวัดสนามจันทร์
bulletโรงเรียนวัดผาณิตาราม
bulletโรงเรียนวัดบึงตาหอม


ประกาศ  

    สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  จะรับคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง

ภายในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทราบ
 แจ้งครู ส่งผลงาน.jpg   // แจ้งครู ส่งผลงาน2.jpg


 

 

ด่วน แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

            แนวทางการสื่อสารนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของ สพฐ.รับทราบและปฏิบัติ ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟังนโยบายรัฐบาลทาง policy.supervision.in.th/#/home  แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

แนวทางสื่อสาร.jpg   2. การเข้าใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคลชั่น.pdf


 ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล

 

 


 

      

  ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ <<<< click

          


 พระราชกระแสขอบใจพสกนิกรที่ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ

 files.bikefordad2015.com/images/thank11.jpg


 สมุดภาพ inforgraphics  

รัฐบาลเพื่อประชาชน

 


 หลักเกณฑ์การย้ายครู ปี 2559 <<<< CLICK

 


               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     คู่มือการใช้งาน พ_ร_บ_การอำนวยความสะดวก-โรง.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าปก พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ <<< Download

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อบรมเข้มแก้ปัญหาการใช้สื่อ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก icon
  2016-04-28


กศจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมด่วนยกร่างยุทธศาสตร์การศึกษาฉะเชิงเทรา
  2016-04-26


ประชุมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SchoolMIS)
  2016-04-25


ประชุมนัดแรก กศจ.ฉะเชิงเทรา
  2016-04-13More...


 

  2013-10-18