dot dot
dot
dot
bulletหน้าหลัก
bulletคณะผู้บริหาร บุคลากร
bulletข้อมูลบริการ E-service
bulletถาม-ตอบ (webboard)
bulletโรงเรียนวัดดอนทอง
bulletโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราช
bulletโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
bulletโรงเรียนวัดสนามจันทร์
bulletโรงเรียนวัดผาณิตาราม
bulletโรงเรียนวัดบึงตาหอม
bulletคู่มือการใช้งานระดับโรงเรียน

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรายงานตัวและทำสัญญา

  

 

 

 

                         

  แบบรายงานข้อมูล tablet   ส่งไฟล์เข้าเมลล์ cco1_pr@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำไวนิล โปสเตอร์รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ

ดาวโหลดไฟล์ได้ที่  http://111.223.34.214/

------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557   www.parliament.go.th/

 

 

 ....................................................................................................................................................................................................

ร่วมงานวันปิยมหราชรำลึก
icon
  2014-10-23
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และคณะร่วมประชุมวิดิโอคอนเฟอร์เร้น เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียม
icon
  2014-10-14
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช /
  2014-10-10
งานเกษียณอายุราชการ ของ สพป.ฉช. เขต ๑
  2014-10-02
ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
  2014-09-13
โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก
  2014-09-13More...


  แนะนำผู้บริหารโรงเรียน
  2013-09-30

นาย..........นามสกุล ..........                   

ผอ.โรงเรียน.....................

More...