สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู  นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วม รวมพลังแห่งความสามัคคี และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน
ปั่นจักรยาน ภายใต้กิจกรรม "รวมใจให้เป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก"   ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.  ณ  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 เข้าสู่เว็บไซด์หลัก