dot dot
dot
dot
bulletหน้าหลัก
bulletคณะผู้บริหาร บุคลากร
bulletข้อมูลบริการ E-service
bulletถาม-ตอบ (webboard)
bulletโรงเรียนวัดดอนทอง
bulletโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราช
bulletโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
bulletโรงเรียนวัดสนามจันทร์
bulletโรงเรียนวัดผาณิตาราม
bulletโรงเรียนวัดบึงตาหอม
bulletคู่มือการใช้งานระดับโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

                         

  แบบรายงานข้อมูล tablet   ส่งไฟล์เข้าเมลล์ cco1_pr@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำไวนิล โปสเตอร์รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ

ดาวโหลดไฟล์ได้ที่  http://111.223.34.214/

------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557   www.parliament.go.th/

 

 

 ....................................................................................................................................................................................................

ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office)
  2014-09-13
โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก
  2014-09-13
ประชุมขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
  2014-09-02
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
  2014-09-02
การอบรมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  2014-08-29
บ้านแขวงกลั่นรับการตรวจประเมิน Best Practice
  2014-08-28More...


  แนะนำผู้บริหารโรงเรียน
  2013-09-30

นาย..........นามสกุล ..........                   

ผอ.โรงเรียน.....................

More...