เรียน ข้าราชการบำนาญทุกท่าน

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญตาม
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2549(การลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.) โดยมีสิทธิ์ UNDO

สำหรับข้าราชการบำนาญที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2557 และวันที่ 23 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 - 11.00 น.  โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  โทร. 086-8458041 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 

 *************************************************

<<<ประชาสัมพันธ์>>>

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "ประถมแปดริ้ว 1 เกมส์"
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2557 

ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ขอเชิญท่านผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ
ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00น.

ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์)

 

************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 เข้าสู่เว็บไซด์หลัก