dot dot
dot
นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ
dot
bulletหน้าหลัก
bulletคณะผู้บริหาร บุคลากร
bulletข้อมูลบริการ E-service
bulletถาม-ตอบ (webboard)
bulletโครงสร้างการบริหาร สพป.ฉช.1
bulletโรงเรียนวัดดอนทอง
bulletโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
bulletโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
bulletโรงเรียนวัดสนามจันทร์
bulletโรงเรียนวัดผาณิตาราม
bulletโรงเรียนวัดบึงตาหอม


 ด่วนที่สุด   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

             ขอให้ทุกท่าน กรอกข้อมูลเร่งด่วน ตามรายละเอียด ดังนี้ ขอข้อมูลสารสนเทศด่วน.pdf  และให้นำมาส่งคืน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ในวันประชุมผู้บริหาร วันจันทร์ที่  23 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด
                                                 
 


ด่วน แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

            แนวทางการสื่อสารนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของ สพฐ.รับทราบและปฏิบัติ ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟังนโยบายรัฐบาลทาง policy.supervision.in.th/#/home  แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

แนวทางสื่อสาร.jpg   2. การเข้าใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคลชั่น.pdf


 ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล

 

 


 

      

  ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ <<<< click

          


 พระราชกระแสขอบใจพสกนิกรที่ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ

 files.bikefordad2015.com/images/thank11.jpg


 สมุดภาพ inforgraphics  

รัฐบาลเพื่อประชาชน

 


 หลักเกณฑ์การย้ายครู ปี 2559 <<<< CLICK

 


               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     คู่มือการใช้งาน พ_ร_บ_การอำนวยความสะดวก-โรง.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าปก พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ <<< Download

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ศธจ.ฉะเชิงเทรา เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา icon
  2016-05-25


ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม icon
  2016-05-24


เครือข่าย ตสน.ที่ 8 ประชุมสัมมนาผู้ตรวจสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  2016-05-21


"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ประชุมใหญ่ข้าราชการครูแปดริ้ว
  2016-05-14More...


 

  2013-10-18