ReadyPlanet.com
GCHAT
bulletโรงเรียนวัดดอนทอง
bulletโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
bulletโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
bulletโรงเรียนวัดสนามจันทร์
bulletโรงเรียนวัดผาณิตาราม
bulletโรงเรียนวัดบึงตาหอม
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีในการสอบบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

รายละเอียดรายชื่อโรงเรียนที่จะใช้บรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

แบบฟอร์มขอทราบผลคะแนนสอบ    สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย  สำเนาบัตรประชาชน      สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (พร้อมตัวจริง)

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย  2560

การแต่งกายเพื่อเข้าสอบครูผู้ช่วย (ศธจ.ฉะเชิงเทรา)  <<<  CLICK

แผนที่เพื่อไปสนามสอบครูผู้ช่วย (โรงเรียนวัดดอนทอง) <<< CLICK

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบแสดงข้อมูลการเกลี่ยอัตรา

แบบประเมินพฤติกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้าย กศจ. ลงวันที่ 10 เมษายน 2560    

บัญชีรายละเอียดห้องสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข.

บัญชีรายละเอียดห้องสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย ปี 60

อุตสาหกรรมศิลป์ 

โสตทัศน์ศึกษา

บรรณารักษ์

เกษตรกรรม

คหกรรม

 

นาฎศิลป์

 

แนะแนว

เทคโนโลยีทาง

พลศึกษา

 

สังคมศึกษา

ปฐมวัย

ชีววิทยา

 ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร

ญี่ปุ่น

จีน

วิทยาศาสตร์

อังกฤษ

ฟิสิกส์

เคมี

ประถมศึกษา

สุขศึกษา
ดนตรีไทย

ดนตรีสากล
ศิลปศึกษา

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 <<< Download

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ...รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปี พ_ศ_ 2560.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ครั้งที่  1/2560  <<< CLICK

 

 

ประกาศ ---> รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

หากมีข้อสงสัยในการสมัครสอบ กรุณาติดต่อ 092-2538549 (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา) หรือ 038-981216 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

 

                    

 

                รายละเอียดประกาศ <<<< click

แผนผังสถานที่สอบครูผู้ช่วย <<<< click
ประกาศสอบครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) <<<< click

ประกาศสอบครูผู้ช่วย <<<< click  
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

 

สนามสอบโรงเรียนวัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา <<<< click 
(วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ปฐมวัย, พลศึกษา)


สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา <<<< click

(ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ภาษาจีน, ประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล,
นาฏศิลป์, อุตสาหกรรมศิลป์, บรรณารักษ์, คหกรรม, เกษตรกรรม)

 

 

ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบครู9ผู้ช่วย ครั้ง ที่ 1/255

  

 

หมายเหตุ  ศธจ.ฉะเชิงเทรา ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบทุกท่านทราบ หากพบเห็น หรือทราบเกี่ยวกับการเรียกร้อง หรือกล่าวอ้างในการสามารถให้เข้ารับราชการ
ได้ขอให้แจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่เบอร์  092-253-8549 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา//


      

ประกาศสอบครูผู้ช่วย   อกสารท้ายประกาศหมายเลข 1  เอกสารท้ายประกาศหมายเลข 2   

ใบสมัครสอบครูผู้ช่วย 1/2559   ตรวจสอบคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู  (เอกสารการสมัครสอบครูผู้ช่วย.pdf


 

    

 ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป และผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
More...


แบบติดตามฯยุทธศาสตร์ นโยบาย ปีงบประมาณ60 (15มิย60)
More...


การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
More...
icon

  2013-10-18